Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Richtlijn Vakbekwaamheid

De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt extra eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve bus- en vrachtautochauffeurs om nascholing te volgen. De Richtlijn vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juli 2003 is vastgesteld
Doel van de Richtlijn
•             minder verkeersdoden in Europa;
•             een vermindering van CO2 uitstoot en bijdragen aan een beter milieu
•             meer status voor het beroep van vrachtauto- en buschauffeur
•             een beter imago van de beroepschauffeur
•             een hogere kwaliteit van alle Europese beroepschauffeurs
•             gelijk gestelde eisen voor alle Europese chauffeurs
 
Chauffeurs kunnen hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen. In Nederland is CCV in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de invoering van de Richtlijn.
De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en chauffeurs die in de EU werken. Hierdoor ontstaat er een zekere uniformiteit in de eisen die gesteld worden aan alle Europese chauffeurs. 
 
Op dit moment hebben sommige groepen chauffeurs vrijstelling van het chauffeursdiploma. Hierin zal niets veranderen. Brandweerlieden, politiemensen e.d. vallen onder de vrijstelling.
•             chauffeurs van brandweervoertuigen
•             bestuurders van landbouwvoertuigen
•             bestuurders van de rijdende bibliotheek (max. 50 km per uur)
•             chauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden
 
De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De wijzigingen in de basiskwalificatie hebben gevolgen voor aankomende beroepschauffeurs. De verplichte nascholing geldt voor elke beroepschauffeur die zijn vakbekwaamheid heeft en wil behouden.
 
De basiskwalificatie regelt hoe men beroepschauffeur kan worden. In Nederland kan iemand beroepschauffeur worden door het halen van examens bij CCV. Met de invoering van de Richtlijn verandert de examenstructuur. Nieuw is onder andere dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook wijzigen de theorie-examens. Voor meer informatie zie www.cbr.nl
 
De Richtlijn werd gefaseerd ingevoerd. Vanaf 8 september 2008 is de Richtlijn van kracht voor aankomende en actieve beroepschauffeurs in het personenvervoer. Vanaf 1 maart 2009 geldt de Richtlijn ook voor actieve beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer.
Per 1 september 2009 geldt de Richtljin volledig voor aankomende vrachtautochauffeurs en zullen er extra onderdelen voor de basiskwalificatie toegevoegd worden.
 
Code op rijbewijs vervangt het chauffeursdiploma
Met de invoering van de Richtlijn verdwijnt het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs. In plaats hiervan komt er een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. Deze code “95” komt achter de rijbewijscategorie C en/of D te staan. Achter de code komt de datum te staan waarop de geldigheid van de vakbekwaamheid verstrijkt.
De code heeft, in tegenstelling tot het huidige chauffeursdiploma, een geldigheid van vijf jaar. De code kan alleen worden verlengd als de chauffeur de verplichte nascholing heeft gevolgd. Er is afgesproken dat alle bezitters van het huidige Nederlandse chauffeursdiploma in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd krijgen om aan de nascholing te voldoen. Doet men dit niet, dan is het niet toegestaan om het chauffeursvak verder uit te oefenen. Voor nieuwe chauffeurs (rijbewijs en code vakbekwaamheid behaald na de inwerkingtreding van de Richtlijn) is de twee jaar extra tijd niet van toepassing.
 
Voor de nascholing kan gekozen worden uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen. Op deze site vindt u het meest volledige aanbod, waardoor er altijd een cursus te vinden die naadloos aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk van de chauffeur.
 
CCV advies
In Nederland is het CCV vanuit de overheid belast is met de implementatie van en controle op de uitvoering van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. In verband met een te verwachten tekort aan opleidingscapaciteit adviseert het CCV jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen.
 
Code 95 op het rijbewijs
Chauffeurs krijgen voortaan in plaats van het papieren chauffeursdiploma een code vakbekwaamheid op het rijbewijs. De code vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Verlenging is alleen mogelijk als beroepschauffeurs in de periode van vijf jaar 35 uur aan gecertificeerde nascholingcursussen volgen. Zonder een geldige code mag de chauffeur geen beroepsvervoer verrichten.
Alle houders van een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008 en rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, krijgen in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan de nascholing te voldoen. Dit betekent dat beroepschauffeurs:
  • met een rijbewijs D, afgegeven vóór 10 september 2008, uiterlijk op 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
  • met een rijbewijs C, afgegeven vóór 10 september 2009, uiterlijk op 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs moeten hebben.
Controle
De Inspectie Verkeer en Waterstaat zorgt voor de handhaving op de weg. Als de chauffeur geen geldige code vakbekwaamheid op het rijbewijs heeft, mag men niet meer rijden.
Overigens is het chauffeursdiploma nog geldig in de periode dat u nascholing volgt en nog geen code op uw rijbewijs hebt (uiterlijk tot september 2015 voor buschauffeurs en september 2016 voor vrachtautochauffeurs).
In de hieronder genoemde situaties gaan we ervan uit dat de verplichte 35 uur nascholing gevolgd zijn vóór de vervaldatum van het rijbewijs.  Als de verplichte nascholing niet gevolgd is voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs, dan komt er geen code 95 op het rijbewijs.
 
Vanaf 2013 heeft het groot rijbewijs een geldigheid van 5 jaar.
 
Vanaf 10 september 2015 (D) en 10 september 2016 (C) moet dus iedere beroepschauffeur een code 95 op het rijbewijs hebben.

De geldigheid van uw rijbewijs C loopt

af in

U bent in het bezit van een keurings-

rapport van max 2 jaar oud

Welke actie onderneemt u?

Tot wanneer zijn het rijbewijs en de code

95 dan geldig?

2009

Ja

In 2009 een nieuw rijbewijs aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2019, code 95 tot 2021

2010

Ja

In 2010 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2020,

code 95 tot 2021

2011

Ja

In 2011 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2021,

code 95 tot 2021

2012

Ja

In 2012 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2022,

code 95 tot 2021

2013

Ja

In 2013 een nieuw rijbewijs aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2018, code 95 tot 2021

2014

Ja

In 2014 een nieuw rijbewijs aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2019, code 95 tot 2021

2015

Ja

In 2015 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2020,

code 95 tot 2021

2016

Ja

In 2016 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2021,

code 95 tot 2021

2017

Ja

In 2016 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2021,

code 95 tot 2021

2018

Ja

In 2016 een nieuw rijbewijs

aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2021,

code 95 tot 2021

2019

Ja

In 2016 een nieuw rijbewijs aanvragen met code 95

Rijbewijs tot 2021, code 95 tot 2021


A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee