Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
VIHB, afvaltransport, inzamelen

Vakdiploma VIHB (afvalstoffen)

Inleiding:

Sinds 1 mei 2004 zijn ontdoeners, inzamelaars, verwerkers, bemiddelaars en vervoerders (VIHB’ers) verplicht zich te laten registreren op de Landelijke Lijst Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars. (VIHB-nummer).

De overheid heeft, op grond van de Wet Milieubeheer, deze verplichte registratie ingesteld voor alle partijen die een rol spelen bij het overbrengen van afvalstoffen van ontdoener naar de verwerker. Voor vermelding op deze lijst VIHB moet men voldoen aan drie criteria: betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet men in het bezit zijn van het vakdiploma VIHB. Deze cursus leidt op voor dit erkende diploma.

Binnen elk bedrijf moet er tenminste één persoon van het leidinggevende team zijn, die aan het criterium van vakbekwaamheid voldoet.

Uitzondering hierop zijn alle reeds bij het NIWO aangesloten bedrijven en vervoerders en bemiddelaars die onder het beroepsvervoer van de Wet goederenvervoer over de weg vallen.

 

Doelgroep:

Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voor personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over afvalstoffenwetgeving willen bijwerken. 

 

Inhoud van de cursus:

In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

             De Wet- en regelgeving rond registratie VIHB-ers en beheer van      

              afvalstoffen;

             Het Landelijk AfvalbeheersPlan (LAP: het doel en doelmatig beheer, de 

              opzet en systematiek ervan;

             De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en systematiek;

             Het melden en registreren van afvalstoffen: de diverse formulieren en de

              begeleidingsbrief;

             De EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA): het doel, de

              opbouw en de kennisgevingprocedures;

             De opslag en vervoer van afvalstoffen: opslagvoorschriften;

             De kwaliteitsborging: het kwaliteitsmanagement, certificering, ISO-normen

              en medewerkerinstructies;

 

Opzet van de cursus:

Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. Deskundige docenten behandelen de verplichte leerstof. Daarbij wisselen zij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

 

Duur van de cursus:

De cursus wordt verzorgd in twee dagen (van ieder 8 lesuren) 

 

Examens:

Deze cursus leidt u op voor het verplichte examen dat u kunt afleggen bij de divisie CCV van het CBR. Dit is een door het ministerie van VROM aangewezen examenbureau. Het examen wordt centraal afgenomen via computerexaminering.

De cursus bestaat uit een achttal hoofdstukken met als algemeen leerdoel het overbrengen van basiskennis over afvalstoffenregelgeving. Wij sluiten daarbij aan bij de eindtermen die door het CCV zijn vastgesteld voor het examen vakdiploma afvalstoffen. Er zijn géén vrijstellingsmogelijkheden op grond van eerder behaalde diploma's in de afvalstoffenbranche.

Voor meer informatie met betrekking tot het examen, klik hier 

 

Bijzonderheden:

De cursus kan ook als bedrijfstraining worden verzorgd. De training wordt dan afgestemd aan de specifieke bedrijfssituatie. Een training in kleinere groepen behoort dan tot de mogelijkheden. Voor de in house training wordt altijd een aangepaste offerte aangeboden.

 

Cursusdata:

Locatie
Cursusdatum
 
 

 

In Company: in onderling overleg met de opdrachtgever


Cursusprijs:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:  € 575,- (excl. BTW)

In deze prijs zijn inbegrepen de verzorging van de cursus en lesmateriaal)

 

Het examengeld is echter niet inbegrepen bij de cursus. Het examenbureau rekent voor deelname aan het examen  €119.80 . Kandidaten dienen zelf bij het CCV het examengeld te verrekenen bij de aanvraag voor het examen! Kandidaten dienen zelf het examen te plannen.

 

Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.
 

Ook interessant/vervolgopleiding:

N01(3) ADR Basis 1e

N10(5) Veiligheidsadviseur wegvervoer 1e

N13(1) Veilig werken met gevaarlijke stoffen

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2023 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee