Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Nascholing chauffeurs, nascholings chauffeur, code 95, chauffeur afvalttansport

Chauffeur Afvaltransport

Inleiding
In de deelmarkt afvalstoffenvervoer zijn vele ondernemingen werkzaam, die zich voornamelijk bezig houden met het inzamelen, opslaan (overslaan) en afvoeren van huishoudelijk-, bedrijfs-, klein chemisch-en niet-chemisch afval.
Er zijn een aantal hoofdgroepen te onderkennen:
 • Gesorteerd: huishoudelijk afval, grof huisvuil, bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, groente-, fruiten tuinafval (GFT), glas, klein chemisch afval (KGA), ziekenhuisafval, dierlijk afval, zuiverings/rioolslib, agrarisch afval. 
 • Ongesorteerd: hout, puin, zand/grond, metaal, textiel, glas, kunststof en papier en karton. 
 • Bouw- en sloopafval kan nog nader worden onderscheiden in afval afkomstig uit: nieuwbouw, renovatie, sloopwerk, wegenbouw en onderhoud.
 • Tevens komen er veelvuldig rolcontainer-afvalstromen voor: o.a. papier, karton, folie, keukenafval, niet chemisch bedrijfsafval e.d.
De wetgeving is in verband met de milieu-problematiek in een aantal wetten vastgelegd, waardoor
de vervoerder, de afvalverwijderaar en natuurlijk de chauffeur gehouden zijn nauwlettend de voorgeschreven richtlijnen aan te houden.
 
Als chauffeur/belader bent u verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalstoffen. En het belangrijkste is dat u het visitekaartje bent van het bedrijf.
Gezien de verscheidenheid in afvalstromen zijn de taken en bevoegdheden enorm divers, zoals het:
 • Het controleren en goed afdekken van de lading.
 • Zorg dragen voor de administratieve afhandeling van de documenten.
 • Het houden aan de verkeersregels.
 • Het onderhouden van het materieel en eventuele schades melden.
 • Controleren of de aangeboden lading voldoet aan de omschrijving op het geleide biljet en geaccepteerd mag worden conform wet- en regelgeving.
 Daarnaast ben u onder andere verantwoordelijk voor:
 • Dat het geaccepteerde afval voldoet aan de acceptatievoorwaarden van het bedrijf.
 • Dat er geen afvalstoffen aangeleverd worden, die de milieusituatie van het bedrijfsterrein in gevaar kan brengen.
 • Het dagelijks onderhoud van de aan hem toegewezen vrachtwagen.
 • Naleving van de veiligheidsregels op het bedrijfsterrein.
 • Voor het aan hem toevertrouwde materieel.
 • Draagt zorg voor zijn eigen veiligheid en die van anderen door op de juiste wijze te handelen.
 • Dat de juiste documenten (rijbewijs, kenteken, etc.) op de hem toegewezen auto aanwezig zijn.
 • Het schoonhouden van de werkplek.

Maar tijdens deze werkzaamheden zijn er enorm veel gevaren (m.b.t. veiligheid en gezondheid) waar de chauffeur/belader aan wordt blootgesteld. Ook de plaats waar de wagens zich bevinden bepaalt ook de aard van het risico.

Chauffeur in het afvaltransport is een uitdagende en verantwoordelijke baan die uiteindelijk wel veilig en gezond moet kunnen worden uitgevoerd. Voorlichting en instructie is daarbij van groot belang. Daarom worden de mogelijke oplossingen en maatregelen aangereikt die belangrijk zijn om zodoende de onaanvaardbare risico in uw werk weer aanvaardbaar te maken.
 
Doelstelling
De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze de veiligheidsvoorschriften en regels op het gebied van milieu en Arbo toe te passen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zodat het werk verantwoord en volgens de geldende voorschriften en regels wordt uitgevoerd.
De chauffeur/belader is in staat om op adequate wijze afval te beladen, zodat er sprake is van ingezameld gescheiden afval.
 
Inhoud
Puntsgewijs komen tijdens de cursus de volgende onderwerpen aan de orde:
·         Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving
·         Gevaren, risico’s, ongevallen en preventie 
·         Agressie en geweld
·         Beknelling bewegende delen
·         Blootstelling aan weersomstandigheden
·         Fysieke belasting
·         Geluid
·         Gevaarlijke stoffen
·         Prik- en snij-incidenten
·         Val- en struikelgevaar
·         Vallende en wegschietende voorwerpen
·         Verkeer en omgeving
·         Werk- en rusttijden
·         Brand en explosiegevaar
 
Docenten
De cursus wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring met het verzorgen van deze specifieke opleiding.
 
Duur
De cursus duurt 1 dag
 
Bijzonderheden
Cursisten ontvangen een bewijs van deelname.
 
Waarde nascholing
7 uur
 
Cursusdata
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Open inschrijving:  
Kijk voor de actuele planning (zie button aan de linkerzijde van deze site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Cursusprijs
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 245,-
 
Aanmelden
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.
 
Ook interessant/vervolgopleiding
 
Veilig werken met gevaarlijke stoffen
 
Veilig werken met asbest
 
Veilig werken met de autolaadkraan
 
ADR diploma Vervoer gevaarlijke stoffen
 
Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (KCA/KGA)
 

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee