Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
 

criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie in het wegtransport

Inleiding:

Voor Nederland is het vervoer over de weg verreweg de belangrijkste wijze om goederen te verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland bezet

door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een

vooraanstaande positie.

 

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het

grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer, lijkt het logisch

aan te nemen dat de Nederlandse transportsector in Europees verband relatief vaak het slachtoffer wordt van diefstal.

Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden. Verschillende vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten plaatsvinden. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor de industrie en de verzekeraars.

Hierbij tellen wij nog niet eens de schade die de transportwereld lijdt door het niet kunnen nakomen van een tijdige aflevering van de goederen en de imagoschade.

 

Doelgroep:

Chauffeurs, transportplanners, eigen rijders, expediteurs en ondernemers.

 

Doelstelling:

De deelnemers krijgen inzicht en kennis ten aanzien van ladingdiefstal, voertuigdiefstal en diefstal van brandstof en welke effecten dit heeft op de bedrijfsvoering.

De deelnemer kan de AVC/CMR bepalingen benoemen ten aanzien van de diverse soorten van diefstal.

Samen met de cursisten wordt een veiligheidsprotocol samengesteld.

 

Waarde nascholing:

7 uur

 

Cursusdata:

 

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

 

Cursusprijs:   

195,-

 

 

Ook interessant/vervolgopleiding: 

N18(1) Digitale tachograaf

 

V06(1) Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs 

 

N71(1) Fysieke belasting

 

 

 

 

 

 

Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site.


A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee