Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
sova taxi, sociale vaardigheden, taxi, taxicursus, taxiopleiding, taxitraining, basisdiploma taxi, chauffeursdiploma taxi, ondernemersdiploma taxiOndernemersdiploma bus, busondernemer, buschauffeur, touringcarchauffeur, eigen rijder

Ondernemersdiploma bus (en/of Taxi)

Inleiding: 

Indien u een taxi en/of bus onderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het getuigschrift beroepspersonenvervoer verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt dus ook voor bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.

 

Dus met andere woorden, voordat men aan de slag kan als zelfstandigondernemer, moet het bedrijf beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij het IVW, dient er binnen het bedrijf ten minste één vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde Getuigschrift Beroepspersonenvervoer.

 

Inhoud van de opleiding:

Het getuigschrift bestaat uit een vijftal modulen; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen:

 

Module B Bedrijfsmanagement

In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

 

Module C  Calculatie

Hierin wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen  we de verkoopprijs.

 

Module F Financieel management

Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

 

Module P Personeelsmanagement

Hierin aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we  leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

 

Module WT  Wegvervoer Taxi

In deze module worden onderwerpen behandeld die dieper in gaan op de praktijk van taxivervoer en behandelt specifieke onderwerpen uit de taxibranche. Zoals: toegang tot de markt, vergunningen, technische normen en exploitatie, aanbestedingsprocedure, veiligheid op de weg, vestigingseisen en vervoersvoorwaarden.

 

Module WB Wegvervoer Bus

Dit specifieke onderdeel van de ondernemersopleiding gaat dieper in op de praktijk van het busvervoer en behandelt specifieke onderwerpen uit deze branche.  De opleiding is bedoeld voor ondernemers die een busbedrijf willen beginnen. In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld: toegang tot de markt, vergunningen, technische normen en exploitatie, aanbestedingsprocedure, veiligheid op de weg, vestigingseisen en vervoersvoorwaarden.

Gezien het geringe aantal aanmelding voor deze module kunt u deze alleen schriftelijk volgen. Natuurlijk helpt de docent u bij deze thuisstudie.

 

Lesmateriaal:

Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per hoofdstuk de relevante oefenvragen en aan het einde van iedere module de nodige examentrainingen. Op deze manier worden alle gemotiveerde cursisten optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CCV examens!

 

Ondanks het feit dat alle antwoorden van de vragen terug te vinden zijn in het lesmateriaal, is het mogelijk als extra het antwoordenboek aan te schaffen. Deze zit niet standaard in de cursusprijs verwerkt.

 

Examens:

De examens worden regelmatig, op verschillende locaties in het land afgenomen door het CCV examenhuis afdeling ondernemersexamens.

De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanmelding en betaling van de examens.

Alle examenvragen zijn meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden. Alleen bij de vakken Calculatie (geheel open) en Financieel Management (gedeeltelijk meerkeuze en gedeeltelijk open) geldt, dat er ook open vragen worden gesteld (cases). Het meerkeuze examen van de module Wegvervoer Taxi bevat 30 vragen.

 

Om in aanmerking te komen voor een Getuigschrift dient de kandidaat binnen 5 jaar geslaagd te zijn voor alle modules. De uitslag van het examen wordt zo spoedig mogelijk na de examens per post naar de kandidaat verzonden.

 

Examenkosten (2012):

Bedrijfsmanagement € 121,65

Personeelsmanagement € 121,65

Wegvervoer Taxi € 121,65

Wegvervoer Bus € 121,65

Internationaal Bus € 121,65

De open vragen examens op CBR locaties:

Calculatie € 87,15

Financieel Management € 87,15

 

Vrijstellingen:

Wilt u weten of u een vrijstelling heeft? Stuur een kopie van uw diploma’s met bijbehorende cijferlijsten naar CCV Ondernemersexamens, Postbus 1810, 2280 DV te Rijswijk. Vermeld hierbij uw naam en contactgegevens en voor welke module u vrijstelling verzoekt. Het aanvragen van een vrijstelling kost €19.80. U ontvangt hiervoor een acceptgiro of u kunt het bedrag overmaken o.v.v. uw achternaam en geboortedatum op banknummer 53.22.28.189 t.n.v. SEB te Rijswijk. De afdeling Ondernemersexamens zal u schriftelijk op de hoogte stellen van de mogelijke vrijstelling.

 

Waarmerken van kopieën:

Kopieën kunt u laten waarmerken bij de gemeente, de Kamer van Koophandel of een notaris. Bij deze instantie moet u zowel het origineel als een kopie overhandigen. Zodra deze overeenkomen, zal de desbetreffende instantie de kopie waarmerken.

 

Cursusdata open inschrijving:

 

Cursuslocatie Nieuwegein, Best, Zwolle en Amsterdam:
Dagopleiding:

Woensdag 24 april 2013

 

Zaterdagopleiding:

Zaterdag 11 mei 2013

 

 


Informatie:

Voor meer informatie met betrekking tot het starten van een eigen taxi en/of busbedrijf, klik hier.

Voor meer informatie met betrekking tot de CCV examens, klik hier.

 

Cursusprijzen:

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal, naslagwerken en lunch. (excl. BTW)

 

Prijzen losse modules: (prijs 2012)

 

Financieelmanagement (F)

€ 880,-

Calculatie  (C)

€ 500,-

Bedrijfsmanagement  (B)

€ 500,-

Personeelsmanagement   (P)

€ 500,-

Wegvervoer Taxi (WT)

€ 550,-

Wegvervoer Bus (WB)

€ 550,-

 

 

Totaal Taxi 

€  2250

Totaal Bus

€  2350

 

Aanmelden:

Particulier: U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site

Bedrijf: U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina) 

 

 A&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee