Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Inleiding:

Een preventiemedewerker ondersteunt de ondernemer bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet dus beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring om zijn taken goed uit te kunnen voeren.

In de RI&E wordt aangeven hoeveel preventiemedewerkers er nodig zijn en welke taken zij moeten uitvoeren.

Elke werkgever moet tenminste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Het is niet toegestaan om iemand van buiten het bedrijf aanstellen als preventiemedewerker. Eventueel kan de werkgever zich ook gedeeltelijk of geheel laten ondersteunen door een externe arbodeskundige.

 
Doelgroep:
De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen het bedrijf de taak van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren.
 
Doelstelling:
Het verkrijgen van kennis en inzicht om binnen uw bedrijf om de taak van preventiemedewerker te kunnen vervullen.
 
Inhoud:
Tijdens de cursus Preventiemedewerker wordt aandacht besteed aan:
 
• De belangrijkste Arbo-begrippen en relevante Arbo-wet en –regelgeving.
• Taken en functie van de preventiemedewerker.
• Rol en werkwijze van de arbeidsinspectie.
• Risico-Inventarisatie & Evaluatie & Arbo-beleid.
• Het opstellen van een plan van aanpak op basis van de Risico-Inventarisatie &   
   Evaluatie (RI&E) en het jaarlijks bijhouden hiervan.
• Verzuimbeleid en –preventie.
• Samenwerking met externe partijen.
• Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.
• Veiligheid, gezondheid & milieu binnen het bedrijf.
• Plaats in de organisatie van de preventiemedewerker & interne en externe
  overlegstructuur.
• Omgaan met tegengestelde belangen en creëren van draagvlak binnen de
  organisatie.
 
Duur:
De cursus duurt één hele dag.
 
Bijzonderheden:
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.
 
Cursusdata:

Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € €389,-
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site. 
 

Ook interessant/vervolgopleiding:

Toezichthouder intern transport

N21(2) Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA 1e

N25(2) Bedrijfshulpverlener 1eA&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee