Home Opleiding Wie zijn wij Soob Vacature Nieuws Contact Links

Hulpverlening bij rijangst

Bijscholing voor hulpverleningsdiensten

Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen met baangarantie
sociale vaardigheden buschauffeur

Sociale veiligheid chauffeur openbaar vervoer

Inleiding:
Hoe vind je de balans tussen goed voor jezelf zorgen en de ander niet uit het oog verliezen. In sommige functies waarin dienstbaarheid voorop staat wordt er een voortdurend appel gedaan op je inschikkelijkheid en flexibiliteit.
Medewerkers van openbaar vervoerbedrijven lopen in principe de kans slachtoffer te worden of (oog)getuige te zijn van een incident.
 
Incidenten die zich in het openbaar vervoer kunnen voor doen zijn met name treiteren, lastigvallen, diefstal, bedreiging en mishandeling. Deze incidenten kunnen plaatsvinden tijdens de uitvoering van het werk in het vervoermiddel zelf en op of in de omgeving van haltes en stations.
In deze training wordt bezien in welke mate personeel geconfronteerd wordt met incidenten, en waar en wanneer deze incidenten plaatsvinden.
Tevens gaan we in op feedback geven en ontvangen, grenzen stellen, omgaan met agressiviteit en effectief communiceren.
 
Doelgroep:
Chauffeurs en controleurs werkzaam binnen het openbaar vervoer.
 
Doelstelling:
Openbaar vervoerschauffeurs leren om te gaan met dreigende conflictsituaties. De cursus verhoogt de (communicatieve) weerbaarheid. Hierbij richt de cursus zich op het beheersen van probleemsituaties.
Ook leert de cursist wat stress is, hoe stress wordt opgebouwd en hoe met stress om te gaan.
 
Inhoud:
In de training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
·         Communicatieve weerbaarheid
·         Normen en waarden
·         Omgaan met lastige mensen
·         Omgaan met tijdsdruk/stress
·         Communicatieve vaardigheden
·         Conflicthantering en communicatie
·         Feedback geven
·         Nog enkele tips tot slot
De theorie wordt in de praktijk gebracht met behulp van rollenspellen.
 
Duur:
De training sociale veiligheid voor chauffeur duurt één dag.
 
Waarde nascholing:
7 uur 
 
Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever
 
Open inschrijving:
Kijk voor de actuele planning (zie button links van de site)
of neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14
 
Informatie:
De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt dat chauffeurs hun vakbekwaamheid (het huidige chauffeursdiploma ) alleen behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.
Voor meer informatie met betrekking tot de Richtlijn Vakbekwaamheid, klik hier.
 
Cursusprijs:
Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: €395,-
 
Aanmelden:
Particulier:
U kunt zich online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
Bedrijf:
U kunt uw medewerker online aanmelden, zie button aan de linkerzijde van de site
 
of download het inschrijfformulier (PDF) (zie button onderaan deze pagina)
 
Meerdere aanmeldingen gelijktijdig?
Neem contact op met de cursusadministratie 030 - 604 17 14 voor een offerte op maat. 
 
In Company training:
Neem voor een offerte op maat contact op met de cursusadministratie
030 - 604 17 14 of gebruik het online offerte aanvraagformulier aan de linkerzijde van de site. 
 

Ook interessant/vervolgopleiding:

N73(1) Het nieuwe rijden (HNR) met autobussen

N48(1) Sociale vaardigheden voor touringcarchauffeurs

N77(1) Levensreddend handelen voor buschauffeurs

N78(1) Omgaan met agressie voor buschauffeursA&R | Klachtenreglement | Privacyreglement | Sitemap | Copyright 2024 all right reserved | Webdesign & Online Marketing 123webidee